Norsk Tipping Grasrot-mottaker

Foreningen er nå godkjent av Norsk Tipping som “Grasrot-mottaker”. Oppgi organisasjonsnummeret: 917841705 eller søk på “Tangen Motorbåtforening” om du ønsker å gi din grasrot-andel til TMF. Gjør oppmerksom på at det finnes en forening i Mjøsa med samme navn, så pass på å sjekk at organisasjonsnummeret stemmer. Du kan også send SMS til 60000, med…

TMF har fått ny nettside

TMF har nå etablert en ny nettside og i den forbindelse har vi fått ett nytt domene. Navnet er det samme, men domenet er endret fra .org til .no. I den forbindelse har vi også fått ny epost: post@tangenmotorbaatforening.no. Om det skulle være noe som er uklart eller noe informasjon du savner, så tar du…

NB! Vi har fått ny epost

I forbindelse med nettside på nytt domene har vi også fått ny epost-konto. Den nye epostkontoen er post@tangenmotorbaatforening.no. Gjerne fjern den gamle epost-kontoen fra deres kontaktliste og erstatt den med vår nye epost. Om ikke vil vi ikke få med oss eventuelle henvendelser.