Tangen motorbåtforening

Stiftet 1973
You are here:

Om TMF

Kort historikk:
Foreningen ble stiftet i 1973 i forbindelse med Rælingen kommunes ekspropriasjon av områdene langs Nitelva i forbindelse med regulering av området til boligformål. Det eksisterte på den tid allerede et privat lite bryggeanlegg tilhørende de berørte grunneierne.

Disse (3) fikk en avtale med kommunen om avståelse mot at det ble stiftet en medlems-båtforening som skulle få disponere et avgrenset område til dette formålet. Avtalene med kommunen foreligger pt. i orginalformat i foreningens arkiver, men selve stiftelsesprotokollen fra 1973 gikk dessverre tapt under storflommen i 1995.

Området har senere blitt ensidig noe innskrenket fra kommunens side, og har ihht. gjeldende reguleringsplan status som kommunalt friområde. Forøvrig har Rælingen kommune ingen befatning med foreningen, hverken av økonomisk eller organisatorisk art.

Bryggeplasser

Totalt 42 bryggeplasser
Hvorav 32 er flytebrygger
Hvorav 10 er fastbrygger

Fastbrygger

  • Maks akterdybde 1,2m
  • Maks bredde 2,8m (Kan ved noen tilfeller oppjusteres med 20-30 cm)
  • Maks lengde 33′

Flytebrygger

  • Maks dybde 0,7m
  • Maks bredde 2,4m
  • Maks lengde 21′

Skisse av bryggene

Styrets sammensetning

Jan Erik Gjertsen

Formann

Jostein Eimhjellen

Nestformann

Gabriel Negru

Sekretær

Ronny Sørlie

Styremedlem

Informasjon om Øyeren

Generell info om Nordre Øyeren og Sørumsneset
Reservat-regler spesifisert
Værvarsel for Nordre Øyeren
Generell info om Øyeren
Lov om Nordre Øyeren Naturreservat
Lov om Sørumsneset Naturreservat
Vannstand i Øyeren ved Mørkgoss

Finner du ikke det du lurer på?

Ta kontakt med oss.
Send melding!