Prisliste hos TMF
You are here:

Tilgang til utsettingsrampe

kr. 500,-

Vår til høst

Sesongleie av båtplass

kr. 4.000,-

Vår til høst

Fullt medlemskap

kr. 3.800,-

Årlig frem til oppsigelse

Diverse tilleggspriser og ekstratilbud

  • Innmeldingsavgift (Innmelding i foreningen, engangsavgift – Gjelder kun fullt medlemskap)   |   kr. 2.500,-
  • Depositum nøkkel (Engangsavgift som returneres ved innlevering av nøkkel)   |   kr. 1.000,-
  • Opplag av båt vinterhalvåret for ikke-medlemmer   |   kr. 2.000,-