Norsk Tipping Grasrot-mottaker

Foreningen er nå godkjent av Norsk Tipping som “Grasrot-mottaker”. Oppgi organisasjonsnummeret: 917841705 eller søk på “Tangen Motorbåtforening” om du ønsker å gi din grasrot-andel til TMF. Gjør oppmerksom på at det finnes en forening i Mjøsa med samme navn, så pass på å sjekk at organisasjonsnummeret stemmer. Du kan også send SMS til 60000, med…